Post mortem

Enkla förklaringar (kanske med en processillustration) om vita arkivet/livsarkivet/begravningsarkivet, döendet och döden, kroppen och omhändertagandet, avsked, hyllning/begravningsceremoni, minnesstund och gravsättning. Vikten av att hylla det liv som slocknat.

Vita arkivet

Enkla förklaringar (kanske med en processillustration) om vita arkivet/livsarkivet/begravningsarkivet, döendet och döden, kroppen och omhändertagandet, avsked, hyllning/begravningsceremoni, minnesstund och gravsättning. Vikten av att hylla det liv som slocknat. 

Döendet

Enkla förklaringar (kanske med en processillustration) om vita arkivet/livsarkivet/begravningsarkivet, döendet och döden, kroppen och omhändertagandet, avsked, hyllning/begravningsceremoni, minnesstund och gravsättning. Vikten av att hylla det liv som slocknat. 

Döden

Enkla förklaringar (kanske med en processillustration) om vita arkivet/livsarkivet/begravningsarkivet, döendet och döden, kroppen och omhändertagandet, avsked, hyllning/begravningsceremoni, minnesstund och gravsättning. Vikten av att hylla det liv som slocknat. 

Kroppen och omhändertagandet

Enkla förklaringar (kanske med en processillustration) om vita arkivet/livsarkivet/begravningsarkivet, döendet och döden, kroppen och omhändertagandet, avsked, hyllning/begravningsceremoni, minnesstund och gravsättning. Vikten av att hylla det liv som slocknat. 

Avsked

Enkla förklaringar (kanske med en processillustration) om vita arkivet/livsarkivet/begravningsarkivet, döendet och döden, kroppen och omhändertagandet, avsked, hyllning/begravningsceremoni, minnesstund och gravsättning. Vikten av att hylla det liv som slocknat. 

Begravning

Enkla förklaringar (kanske med en processillustration) om vita arkivet/livsarkivet/begravningsarkivet, döendet och döden, kroppen och omhändertagandet, avsked, hyllning/begravningsceremoni, minnesstund och gravsättning. Vikten av att hylla det liv som slocknat.